v. 1.0
danger

poslední
aktualizace: 07. 08. 2020

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Bezpečnost práce a ochrana zdraví se stávají

prioritou v každém odvětví pracovní činnosti.

Ve stavebnictví, které vystavuje pracovníky

zvýšeným rizikům úrazů, je tato oblast

standartně kladena na přední místa a důsledně

kontrolována funkce a efektivita všech systémů

zajišťujících BOZP a dodržování souvisejících

předpisů.

   Z potřeby dále zvyšovat úroveň bezpečnosti

osob na staveništích, vzešel zákon ukládající

zadavatelům staveb povinnosti v oblasti

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.